SMYSLY

Smysly jsou pro koně nepostradatelné. Bez nich by v přírodě nepřežil. A i když už dnes koně, které chováme v zajetí, nemají smysly tak dobře vyvinuté, jako jejich divocí předci, stále je potřebuje.

ZRAK

Oči koně jsou po obou stranách jeho hlavy. Kůň má postranní zorné pole větší než 180° a vidí tedy skoro všechno okolo sebe a to jen jedním okem. Nevidí však prostor za sebou, ale ten se mu v zorném poli oběví, když ohne krk do strany. Je ale i malá oblast, kterou kůň vidí oběma očima. Tato oblast je asi 2 metry před hlavou koně. Mezi hlavou koně a touto oblastí je mrtvý úhel a to, co je v mrtvém úhlu, kůň nevidí.

Čich

Čich u koní není tak dobrý, jako třeba u psů, ale i tak je o mnoho lepší než u člověka. Díky čichu kůň dokáže rozpoznat například koně ze svého stáda nebo hranice revíru jiného koně. Když se kůň dostane do nového prostředí, nejprve si vše pořádně očichá. Čichem dokáže hřebec rozpoznat hřebnou klisnu už na 600 – 800 metrů. Koně nejvíce nesnášejí parfém.

Hmat a chuť

Koně mají kolem tlamy hmatové chlupy, kterými rozpoznávají, co budou a co nebudou žrát. Normální krmivo je pro koně hořké, a tak ho moc rádi nemají. Daleko raději si dají kostku cukru, ale ta pro ně není moc zdravá, protože, stejně jako u lidí, způsobuje zubní kaz. Ale takové jablko nebo mrkev jim také chutnají a jsou o hodně zdravější.
Ve volnosti se kůň už jako malé hříbě učil rozpoznávat jedovaté rostliny. Tento instinkt ale u koní chovaných ve stáji není dobře vyvinutý. Proto je dobré dávat pozor na to, co váš kůň žere za rostliny a kontrolovat výběhy, zda tam nějakou jedovatou rostlinu nenajdete.

Sluch

Sluch je u koní velmi dobře vyvinutý. Nějaké zvuky dokáží slyšet i na velmi velké vzdálenosti. Ve volné přírodě jim tento smysl pomáhal chránit se před dravými zvířaty. Když například jen trochu zašustilo křoví, kůň se dal na útěk. Uši jsou velmi pohyblivé. Koně je dokáží otáčet až o 180°. Uši otáčí za zvukem. Jedete-li například na koni a zamlaskáte, kůň otočí uši za zvukem, aby se mohl přesvědčit, že je to jen nějaký neškodný zvuk.