JÍZDÁRENSKÉ POVELY
Malý kruh
Malý kruh je velký 6 - 10 m.
Jezdí se jednou (pokud nebylo určeno jinak).


Velký kruh
Velký kruh má průměr 20 m.
Jezdí se do odvolání nebo podle určeného počtu kruhů.


Ze středu změnit směr (se změnou směru)
Začátek i konec má tento povel ve středech krátkých stěnách. Se změnou směru je vyznačeno čárkovaně.
Jezdí se jen jednou.

Od stěny ke stěně
Začátek i konec cviku je v krajních písmenech dlouhé stěny jízdárny. Ve středu se jezdec pouze přiblíží X. Provedení cviku - FXM, MXF, KXH, HXK.
Jezdí se do odvolání.

Dvakrát od stěny ke stěně

Jezdí se do odvolání.


Vlnovka o třech obloucích
Začátek v bodě A nebo C.
Jezdí se do odvolání.


Vlnovka o pěti obloucích
Začátek v bodě A nebo C.
Jezdí se do odvolání.


Půl jízdárny (se změnou směru)
Tento cvik má začátek a konec ve středu dlouhých stěn.
Jezdí se do odvolání.


Obrat
Tento cvik se vyjíždí z jakéhokoli místa na dlouhé stěně.
Jezdí se jednou.


Změnit směr (úhlopříčně, na diagonálu)
Jestli se jede v lehlém klusu, pak v bodě X začneme vysedat na druhou nohu. V tomto bodě si vymění i držení bičíku, protože ten se vždy drží ve vnitřní ruce.
Jezdí se jednou.

Obloukem změnit směr
Průměr oblouku je 8 - 10 m.
Jezdí se jednou.